International Business Forum: We grow trade

Meer kansen voor het internationale bedrijfsleven met het WTC Twente. De export is de motor achter de economie. Met het WTC als partner staat u sterk in het buitenland.

WTC Twente provides opportunities for international business. Export is the engine for economic growth. Standing strong abroad, WTC is your partner.

Direct Inschrijven

Internationale matchmaking

Ontdek de handelsmogelijkheden voor uw bedrijf. In één-op-één gesprekken met vertegenwoordiging vanuit diverse landen. Op 27 oktober 2016 tijdens het  International Business Forum in Hengelo. Daarnaast heeft u geruime mogelijkheid om te netwerken met andere bedrijven.

Explore the business opportunities for your company. In one on one interviews with representatives from several countries and embassies. On October 27, 2016 at the International Business Forum in Hengelo. It goes without saying the IBF is an excellent opportunity to network with other companies.

Individueel Internationaal Advies

TIjdens het individueel internationaal advies krijgt u de mogelijkheid om met bedrijven te praten en informatie in te winnen over onderwerpen/uitdagingen waar u met uw bedrijf tegenaan loopt, of om informatie te verkrijgen van specialisten in hun gespecificeerde kennis domein.

During the individual international consult you will get the opportunity to talk about and gain information on subjects/challenges you face with your company or have difficulties with., or to gain knowledge from specialists in their specific knowledge domain. 

Export Award

Internationale handel vergt kennis en begrip van nieuwe markten. Laat u inspireren door bedrijven die genomineerd zijn voor de WTC  Export Award Oost Nederland. Tijdens het IBF bent u van harte welkom de finale bij te wonen. Aansluitend zal de winnaar worden bekend gemaakt.

International trade requires knowledge and understanding of new markets. Be inspired by companies that are nominated for the WTC Export Award Eastern Netherlands. During the IBF you are more than welcome to join the final whereafter the winner will be announced.

Aantal landen

Aantal deelnemers

Ja ik wil ook graag contact maken met serieuze business partners

Ontmoet potentiële business partners tijdens de IBF seminars en de uitreiking van de Export Award. Meld u nu aan voor de workshops.

Direct inschrijven